About Us

Embassy of Viet Nam in the Republic of Slovakia

Milí slovenskí priatelia,

Mrs Ho Dac Minh Nguyet, Ambassador
Mrs Ho Dac Minh Nguyet, Ambassador

EMBASSY OF THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM

TO THE SLOVAK REPUBLIC


I.     ADDRESS:

  •          No. 15 Dunajska Str., Bratislava, PO Box: 81108
  •         Tel. :   (+421) 252451263
  •         Fax :   (+421) 252451273
  •         Consular : (+421) 252451276
  •         Protocol:  (+421) 252451263
  •         Email: vnembassy_sk@yahoo.com
  •         Zone Code : 00421 or +421

 II.     OPENING HOURS:

Office of Representative: From Monday to Friday

Moring: 08:00 – 12:00

Afternoon: 13:00 – 17:00

Consular Section: Tuesday and Thursday

Morning: 09:30 – 12:00

Afternoon:  14:00 – 17:00

III.     LIST OF EMBASSY’S OFFICIALS

1.     H.E. Mr. Nguyễn Xuân Lưu, Ambassador Extraordinary and Plenipotentiary

2.     H.E. Mr. Nguyễn Ngọc Bình, Counselor

3.     Mr. Đào Thành Cẩm, First Secretary

4.    Mr.Vũ Khương Thái, Attache

5.     Mr. Vũ Tiến Đường, Technical Staff

IV.     HOLIDAYS

1.     Lunar New Year: From 30 Sept. to 3 Jan. (Lunar Calendar)

2.     King hung’s death anniversary: March 10(Lunar Calendar)

3.     Liberation Day/Reunification Day:  April 30

4.     International Worker’s Day: May 1

5.     National Day: September 2

Pred 65 rokmi, dňa 02. feb. 1950, vedúci predstavitelia Vietnamskej demokratickej republiky (terajšej Vietnamskej socialistickej republiky) a Československej republiky (terajšej Slovenskej republiky a Českej republiky) oznámili nadviazanie diplomatických stykov medzi dvoma štátmi. Tento krok bol významným medzníkom v dejinách vzťahov medzi oboma štátmi a národmi. My, Vietnamci, často hovoríme: “Keď piješ vodu, spomínaj si na ten prameň!”. Vždy si pamätáme a vážime si priateľstvo, vzácnu a nezištnú pomoc od slovenských priateľov, ktoré ste nám poskytli po celý čas ťažkého boja za obranu vlasti ako aj počas budovania nového Vietnamu.
Ako vietnamská veľvyslankyňa na Slovensku som s radosťou zistila, že počas uplynulých 65 rokov solidarita a verné priateľstvo medzi oboma štátmi sa neustále udržiavajú a upevňujú. Strom priateľstva, ktorý zasadili vedúci predstavitelia a občania oboch štátov, už priniesol príjemný tieň a sladký plod pre oba štáty. Doteraz Slovensko malo niekoľko investičných projektov vo Vietname s objemom investícií stoviek miliónov amerických dolárov. V roku 2014 spoločnosť FPT je prvou vietnamskou spoločnosťou, ktorá otvorila svoju pobočku v Košiciach a vytvorila tam stovky pracovných miest. Obchodná výmena medzi nami dosiahla výšku viac ako 1,2 mld. USD a neustále rastie. Slovensko pomohlo Vietnamu vychovať tisíce inžinierov, odborníkov a robotníkov v rôznych odvetviach. Vo Vietname je nemalá komunita Vietnamcov hovoriacich po slovensky, z ktorej sú niektorí veľmi úspešní v štátnej správe ako aj v podnikaní. Niekoľkotisícová komunita vietnamských občanov sa dlhodobo usadila na Slovensku, našla si tu svoj druhý domov a stáva sa mostom, ktorý spája vietnamský a slovenský národ.
Som presvedčená, že na pevnom základe nášho tradičného priateľstva stojíme pred veľkým množstvom šancí na novú spoluprácu v rôznych oblastiach. Vo svojej pozícii vynaložím maximálne úsilie na to a verím, že sa mi dostane silná podpora zo strany slovenských priateľov, aby sme spolu ešte viac posilnili vzájomnú prospešnú spoluprácu medzi našimi krajinami v prospech prosperity vietnamského a slovenského ľudu, ako aj prispeli k mieru, stabilite a spoločnému rozvoju v celom svete.
S vďakou.

HE Mme. Ho Dac Minh Nguyet – Ambassador extraordinary and plenipotentiary of the Socialist Republic of Viet Nam to the Republic of Slovakia

Mimoriadna a Splnomocnená Veľvyslankyňa Vietnamskej Socialistickej Republiky v Slovak Republiky Ho Dac Minh Nguyet